Horaris

CEM TRINITAT VELLA
Via Barcino, 84-86

Dimarts de 18 a 21
Dijous de 18 a 20


Dissabtes de 16 a 20